Polityka prywatności sklepu internetowego «Led-ramka.pl»

1.1. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje w odniesieniu do wszystkich informacji, którą sklep internetowy "Led-ramka.com.ua" może uzyskać o Użytkowniku podczas korzystania ze strony internetowej sklepu, a także odpowiedzialności i obowiązki stron po nawiązania bezpośrednich i pełnej zapłaty za towary prezentowane w niniejszym sklepie internetowym.

1.2. Nasz sklep internetowy przestrzega ścisłej tajemnicy podczas składania zamówienia przez Użytkownika. Zapewniamy, że dane osobowe Użytkownika są chronione i nie będą przekazywane osobom trzecim.

1.3. Zbieranie danych odbywa się do możliwości bezpośredniej komunikacji z Użytkownikiem w celu ustalenia szczegółów zamówienia i świadczenia usług dostawy produktów naszego sklepu internetowego.

1.4. Do danych osobowych odnosi się następujące informacje o Użytkowniku: imię, nazwisko, nazwisko rodowe; telefon kontaktowy; miasto, w który należy dostarczyć towar, adres i numer urzędu pocztowego.

2.1. Po nawiązania bezpośrednich i pełnej płatności przez Użytkownika jednego lub kilku produktów w naszym sklepie internetowym, bierzemy na siebie odpowiedzialność gwarancji na okres 1 roku (365 dni).

2.2. W okresie gwarancji Producent zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad produktu poprzez jego naprawy lub wymiany na inny, pod warunkiem, że wada powstała z winy Producenta.

2.3. Wykonanie przez Producenta gwarancji na naprawy uszkodzonego towaru pociąga za sobą zwiększenie okresu gwarancji o czas naprawy.

2.4. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z produktu, ponieważ mogą one być spowodowane w skutek błędnych czynności dotyczące instalacji i/lub użytkowania produktu.

2.5. Przed zainstalowaniem Kupujący bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie ryzyko i zobowiązuje się skonsultować ze specjalistą ds. instalacji i eksploatacji urządzenia.

2.6. Gwarancja nie obejmuje:

- na podrabiane produkty zakupione pod marką "Ledos.pro";

- uszkodzenia spowodowane naruszeniem zasad użytkowania lub nieprawidłowej instalacji;

- uszkodzenia spowodowane naprawą lub modyfikacji produktu przez osoby upoważnione do tego przez Producenta;

- na produkty, posiadające zewnętrzne uszkodzenia (wyraźne uszkodzenia mechaniczne, pęknięcia, odpryski).

2.7. Sprzedawca oświadcza, że niniejszy produkt stanowi plastikową ramkę dekoracyjną z podświetleniem LED. Umieszczona na niej identyfikacja wizualna marki producenta samochodów ma jedynie na celu podkreślenie kompatybilności oraz możliwości jej montażu na takich pojazdach, nie stanowiąc przy tym oznaczenia Sprzedawcy. Podświetlenie LED może być włączone tylko i wyłącznie podczas użytkowania pojazdu poza drogami publicznymi lub w ramach zorganizowanych zlotów motoryzacyjnych, w zgodzie w przepisami powszechnie obowiązującymi oraz regulaminem takiej imprezy.

2.8. Sprzedawca udziela Kupującemu rocznej gwarancji na niniejszy produkt . Nie obejmuje ona ewentualnych uszkodzeń samochodu, wynikających z nieprawidłowego montażu lub nieprawidłowego użytkowania produktu przez Kupującego.

2.9. Sprzedawca informuje, że podświetlenie LED produktu nie znajduje się w katalogu dopuszczalnego wyposażenia pojazdu, wymienionego w § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Ewentualna odpowiedzialność za nieprawidłowe użytkowanie produktu leży po stronie Kupującego.

3.1. Wszelkie sugestie lub pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności należy zgłaszać w sekcji "Kontakty".

3.2. Aktualna Polityka prywatności zamieszczona na stronie pod adresem: "https://led-ramka.pl/privacy.html/".

Led-ramka.pl
© Copyright 2018 - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie materiałów c strony jest zabronione!
Polityka prywatności
Ledos.pro - Przedstawicielstwa w innych krajach